Tarieven

Het bedrag dat betaald moet worden voor de melkcontrole hangt van veel factoren af. Het is onder andere afhankelijk van de grootte van het bedrijf en van de vorm van de melkcontrole: om de drie, vier of zes weken een monstername. 
Daarnaast moet jaarlijks het lidmaatschapsgeld worden betaald door leden.

Wij maken voor u graag een geheel vrijblijvende
offerte op maat. In de voorbeeldberekening is uitgegaan van een bedrijf met 70 melkkoeien.

Voorbeeldberekening: met monsternemer 
Voorbeeldberekening: DHZ-monstername